Salg af andel

Andelsboligforeningen Damsøhusene

Salg af andel

I forbindelse med salg af en lejlighed skal der udarbejdes en tilstandsrapport, et el eftersyn og et vvs eftersyn på sælgers regning. Proceduren for den hurtigste process er som følger:

 

1:  Læs og gør som vedlagte procedurebeskrivelse.

 

Salgsprocedure (pdf)

 

Her står hvem der skal kontakes og hvilke ting du selv skal have styr på.

Der er også beskrevet hvorledes et salg foregår.

 

a) el- og vvs syn varer ca. 20 min. per syn og sker i dagtimerne.

 

Priserne på ovenstående syn er hhv.

Vvs syn kr. 1.100,00 inkl. moms (2018)

El syn kr. 875,00 inkl. moms (2018)

 

b)  Ejendomsmægler Munch – rådgivende ingeniører, er den vurderingsmand foreningen benytter til udarbejdelse af vurderingsrapport.

 

Prisen på Vurdering er afhængig af størrelsen på lejligheden

Normalt ca. kr. 3.900,00 for en almindelig lejlighed og kr. ca. 5.800,00 for en sammenlagt

 

c) Omkostninger på udarbejdelse af øvrige dokumenter kan ses her:

 

Øvrige omkostninger (pdf)

 

2: Udbedre fejl og mangler påpeget i synsrapporterne

Der udarbejdes installationsrapporter fra Elektriker og VVS´er, som du modtager med post eller på e-mail.

 

Såfremt der i nogen af disse dokumenteres lovpligtige mangler i lejligheden, skal du som andelshaver sørge for at disse lovliggøres/reparereres. Dette skal kunne dokumenteres med regning fra autoriseret installatør og udføres inden overdragelsen.

Dog er det sælgers beslutning om evt. ulovlige installationer, der ikke kan regnes som værende standard i lejligheden (f.eks. emhætte, opvaskemaskine, komfur) blot skal fjernes/nedtages eller om de skal lovliggøres for sælgers regning.

 

3: Syn og vurdering af lejligheden

Den eksterne og uvildige vurderingsmand gennemgår lejligheden sammen med sælger. Husk at udlevere kvitteringer for forbedringer i lejligheden, de to synsrapporter fra elektriker og vvs-installatører samt eventuelle regninger for udbedrede ulovlige installationer.

 

4: Modtag syns- og vurderingsrapporten og sæt lejligheden til salg.

Når vurderingsrapport er udarbejdet og udleveret af bestyrelsen kan lejligheden sættes til salg, hvis ingen fra den interne beboer venteliste ønsker at købe den. Du modtager et brev med dette. Andelshaver bestemmer selv om det gøres på egen hånd eller om man vil benytte en ejendomsmægler.

 

Hvis sælger benytter en autoriseret ejendomsmægler til at finde en køber bemærkes at salget/overdragelsen af andelen først er gyldig, når "aftale om overdragelse af andel" er underskrevet af sælger, køber og bestyrelsen for andelsboligforeningen - ikke ejendomsmæglerens kontrakt!

 

Bestilling af syn

Ønsker du at sælge din lejlighed....?

Følg proceduren som beskrevet til venstre.
Sælger opfordres til at henvise ejendomsmægler og interesserede købere, til at søge information her på foreningens hjemmeside www.damsohusene.dk


Andelboligforeningen Damsøhusene • www.damsohusene.dk


Ålekistevej 26, 2720 Vanløse • 38 79 10 35 (Kontortid hverdage 12 - 13.00)